2

Calcular las integrales logarítmicas:

1.integral de logarímo neperiano

integral de logarímo neperiano

2.integral de logarímo neperiano

integral de logarímo neperiano

3.integral de logarímo neperiano

integral de logarímo neperiano

4.integral

solución

5.integral

solución

6.integral

integral

7.integral de un cociente

integral de un cociente

solución

8.Integral de un cociente

división de  polinomios

integral de un cociente

9.integral

integral

solución

10.integral

integral

solución

11.integral

solución